Jouw gift vertelt een verhaal

Boris Dittrich“Ik ontmoet vaak mensen die hun mening over LHBT personen baseren op mythen en stereotypen. De enige manier om die mythen en stereotypen tegen te gaan is door mensen te laten zien hoe de realiteit er uit ziet. Zichtbaarheid van de LHBT gemeenschap is een essentiële eerste stap om deze mythen en stereotypen tegen te gaan. Pride Photo Award is een welkome toevoeging aan die zichtbaarheid.”

Pride Photo Award laat inspirerende verhalen zien over seksuele en genderdiversiteit. Zo prikkelen we mensen stil te staan bij hun ideeën en overtuigingen over seksuele en genderdiversiteit. Meer vrijheid voor iedereen om zichzelf te kunnen zijn. Jouw gift helpt ons om die verhalen te vertellen!
 
Met uw gift maakt u mogelijk:

 • dat jaarlijks honderden fotografen van over de hele wereld hun foto’s inzenden voor de wedstrijd
 • dat een jury van mensen met een internationale reputatie als experts op het gebied van fotografie daaruit de winnaars selecteren
 • dat de beste verhalen over seksuele en genderdiversiteit een publiek vinden op de centrale expositie in Amsterdam en op reizende exposities in binnen- en buitenland
 •  
  U kunt ons steunen met:

 • Een eenmalige gift
 • Een terugkerende gift als Vriend van Pride Photo Award
 • Een periodieke schenking, vastlegd in een overeenkomst, die voor 125% van de belasting aftrekbaar is, wat een flink belastingvoordeel oplevert
 •  

  Word Vriend van Pride Photo Award voor iets meer dan 2 euro per maand en ontvang een exclusieve uitnodiging voor 2 personen voor de  officiële opening van Pride Photo Award.
   

  We zijn een nieuw gezelschap van schenkers gestart: de Klik Club. Deze betrokken donateurs schenken jaarlijks 1.000 euro voor een periode van 5 jaar of langer. Zij ontvangen jaarlijks een uitnodiging voor een exclusieve borrel met de juryleden, een uitnodiging voor een preview van de centrale expositie en één gesigneerde foto uit de expositie van dat jaar.
  U kunt ook kiezen voor een lager bedrag. Bij een jaarlijkse donatie van EUR 250 bent u Preview Partner en ontvangt u een uitnodiging voor de preview. Bij een donatie van EUR 500 bent u Photo Partner en ontvangt u naast een uitnodiging voor de preview een (niet gesigneerde) afdruk van een foto uit de expositie van dat jaar.
   
   

  Hoe wordt u Vriend van Pride Photo Award?
  Via de site: u kunt zich via de site aanmelden door hier het formulier in te vullen.
  Via acceptgiro: u kunt uw bijdrage onder vermelding van ‘Vriend’ overmaken op:

  Bank: NL72 TRIO 0198 4183 53
  T.a.v. Stichting Pride Photo Award in Amsterdam

   
  Hoe wordt u lid van de Klik Club, Photo Partner of Preview Partner van Pride Photo Award?
  Download de Overeenkomst periodieke schenking, vul die in, print hem in tweevoud uit en onderteken beide exemplaren. Als u wilt dat Pride Photo Award de jaarlijske schenking van uw rekening afschrijft, vul dan ook de machtiging in en onderteken die. Stuur de beide exemplaren van de overeenkomst en de machtiging aan Pride Photo Award toe. Wij sturen u dan en exemplaar van de door ons ondertekende overeenkomst . Als u zelf het bedrag wilt overmaken, doe dat dan pas na ontvangst van de door ons ondertekende overeenkomst.
   

  Wij hopen u van harte als Vriend of lid van de Klik Club te mogen verwelkomen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

   

  ANBI status
  ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Pride Photo Award is een culturele ANBI, wat betekent dat giften aan ons voor 125% aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.
   
  Giften worden geheel besteed aan de activiteiten van Pride Photo Award. Het meest recente beleidsplan kunt u downloaden via deze link. Een overzicht van onze activiteiten vindt u in ons verslag van de editie 2016. Ook kunt u de jaarrekening 2018 downloaden.

  Bank: NL72 TRIO 0198 4183 53
  RSIN: 850088239
  KvK: 51591146
  Pride Photo Award is gedeeltelijk vrijgesteld van omzetbelasting.

   

   

  Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale wedstrijd voor foto's over seksuele en gender diversiteit.

  Taal:

  • English
  • Nederlands