Pride Photo Award 2014 Wedstrijdregels

Deelname
1. Er is geen inschrijfgeld.
2. Individuele foto’s in alle categorieën dienen te zijn gemaakt in de periode van 1 januari 2012 t/m 13 juli 2014.
3.Fotoseries/-verhalen dienen te zijn afgerond of gepubliceerd in de periode van 1 januari 2012 t/m 13 juli 2014.
4. Een serie mag uit niet meer dat 10 individuele foto’s bestaan. Een serie verdelen over meerdere categorieën om meer dan 10 foto’s per serie in te dienen is niet toegestaan.
5. In totaal mogen maximaal 30 foto’s per kandidaat worden ingezonden voor de wedstrijd van 2014.
6. Individuele foto’s mogen slechts in één categorie worden ingediend.
7. Foto’s die (nog) niet zijn gepubliceerd mogen worden ingezonden.
8. Foto’s die in eerdere edities van Pride Photo Award een prijs of eervolle vermelding hebben gekregen mogen niet opnieuw worden ingezonden. Foto’s die tijdens eerdere edities wel zijn ingezonden maar niet door de jury zijn geselecteerd mogen wel opnieuw worden ingezonden.
9. Om je in te schrijven voor Pride Photo Award en foto’s in te zenden dienen deelnemers gebruik te maken van het online registratie formulier op de Pride Photo Award website.
 
Technische eisen
10. Digitale bestanden moeten aan de volgende criteria voldoen:
• De langste zijde van het digitale beeld moet minstens 3000 pixels bedragen.
• Ieder beeld moet als individueel JPEG bestand van de hoogst mogelijke beeldkwaliteit worden ingezonden.
• De resolutie van het beeld moet minimaal 72 DPI bedragen.
• Een embedded ICC profiel is een vereiste. Een kleurprofiel definieert de verhouding van de kleuren in jouw beeld(en) tot de International Colour Space Standard van de IEC. Deze informatie zorgt ervoor dat anderen het juiste kleurprofiel aanhouden bij het bekijken of afdrukken van de beelden. Voor kleurenfoto’s raden wij AbodeRGB of sRGB aan. Voor zwart-wit beelden raden wij Gamma 2.2 aan. Gebruik geen CMYK.
• De individuele bestanden voor elk beeld mogen niet groter zijn dan 8MB.
 
Sluitingsdatum
11. De sluitingsdatum voor de inzendingen van 2014 is zondag 13 juli 2014, 23:59 uur (lokale tijd).
 
De wedstrijd
12. Pride Photo Award behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren die niet passen binnen het thema van seksuele of gender diversiteit, of inzendingen die niet van voldoende kwaliteit zijn om te kunnen concurreren met professionele fotografen.
13. Het besluit van de jury is definitief. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Pride Photo Award behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen of om geen prijzen uit te reiken.
14. Pride Photo Award zal zich inspannen om de fotografen op de hoogte te stellen wanneer hun foto in aanmerking komt voor een prijs of een eervolle vermelding. Als de fotograaf geen bericht ontvangt dan is het zijn of haar eigen verantwoordelijkheid om contact op te nemen met Pride Photo Award.
 
De tentoonstellingen
15. Pride Photo Award maakt één afdruk van iedere foto die geselecteerd is voor de centrale expositie. Deze afdrukken blijven het eigendom van Pride Photo Award. Pride Photo Award geeft deze afdrukken mogelijk in bewaring aan haar moederorganisatie IHLIA (International Gay/Lesbian Information Centre and Archive). Pride Photo Award behoudt zich het recht voor om deze afdrukken aan IHLIA te schenken.
16. Pride Photo Award maakt mogelijk meerdere afdrukken van de winnende foto’s voor het reizen met de tentoonstelling. Tot 18 maanden na de aankondiging van de keuze van de jury voor de wedstrijd van 2014 heeft Pride Photo Award het recht om deze afdrukken uit te lenen aan derden voor reizende tentoonstellingen. Na deze periode worden de extra afdrukken die voor deze tentoonstellingen gemaakt zijn vernietigd.
17. De afdrukken die voor de centrale en de reizende tentoonstellingen worden gemaakt gelden als artist proofs en worden niet meegeteld als afdrukken in een gelimiteerde oplage.
18. Het is zowel Pride Photo Award als IHLIA niet toegestaan om afdrukken aan derden te verkopen zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf of diens erfgenamen.
 
Verklaring
1. Ik ben de maker van het fotografische materiaal dat ik inzend voor de wedstrijd.
2. Ik ben de enige houder van het auteursrecht of ik heb toestemming van de houder van het auteursrecht om dit materiaal in te zenden.
3. Als een van mijn inzendingen de Pride Photo Award 2014 (de hoofdprijs) wint, geef ik Pride Photo Award het recht om deze foto onbeperkt te gebruiken voor haar eigen activiteiten zonder dat ik hier een vergoeding voor ontvang.
4. Ik geef Pride Photo Award het recht om de winnende beelden van deze wedstrijd te gebruiken voor de tentoonstellingen, de catalogus, de website, en voor promotiedoeleinden voor de editie 2014 van Pride Photo Award, zonder dat ik hier een vergoeding voor ontvang. Dit recht eindigt 18 maanden nadat de jury de uitslag van de editie 2014 van Pride Photo Award bekend heeft gemaakt en geldt alleen voor materiaal dat door de jury is geselecteerd.
5. Ik geef Pride Photo Award en haar moederorganisatie IHLIA (International Gay/Lesbian Information Centre and Archive) het recht om ingezonden materiaal dat geselecteerd is door de jury onbeperkt en zonder vergoeding op te nemen in hun online archief om de resultaten van vorige wedstrijden te tonen.
6. Ik verklaar dat er bij mijn weten geen derden zijn die aanspraak of bezwaar kunnen maken betreffende de publicatie/weergave/distributie van het ingezonden materiaal.
7. Ik verklaar dat de personen die in de afbeeldingen zijn weergegeven een formulier van vrijgeving hebben ondertekend (waar nodig) voor verkoop, marketing, en gebruik voor educatieve en publiciteitsdoeleinden. Ik verklaar hierbij ook dat er geen verdere formulieren van vrijgeving nodig zijn voor namen, merken, ontwerpen of kunstwerken die op de afbeeldingen te zien zijn.

Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale wedstrijd voor foto's over seksuele en gender diversiteit.

Taal:

  • English
  • Nederlands