In gesprek met… Jean-François Bouchard

Het is niet eenvoudig om Jean- François Bouchard, de winnaar van de 2e prijs in de categorie Gender in 2015, in enkele woorden te vangen. Hij is president-directeur van Sid Lee, een creatief communicatiebureau met vestigingen in Montreal, Amsterdam, Parijs, Toronto, Los Angeles en New York. Hij is Vicepresident Creatie en Ontwikkeling bij Cirque du Soleil, een visueel spektakel dat wereldwijd optreedt. Hij heeft ook zijn sporen verdiend als fotograaf, die de wereld bereist op zoek naar het bijzondere in samenlevingen.
 
Zijn laatste serie ‘Transpose’ toont leden van de groeiende transgender gemeenschap. Bouchard brengt beelden van transmannen met verschillende achtergronden bij elkaar, elk van hen op zijn manier trots om zichzelf te zijn. We stelden hem enkele vragen over zijn werk als fotograaf.

 
 
BRC01d
 
 
Wanneer begon jouw passie voor fotografie? Wat trok jou er in aan?
 
Mijn moeder gaf me een boek van Henri Cartier Bresson toen ik 16 was. Het maakte een diepe indruk op me en ik begon met street photography. Ik ging ook fotograferen als vrijwilliger voor studentenkrantjes.
 
How kwam je op het idee voor de serie ‘Transpose’?
 
Mensen die vaak te maken krijgen met voordelen interesseren me. Ik blijf het verbazend vinden om te zien hoe mensen anderen veroordelen en verschillen uitvergroten terwijl we in essentie allemaal voor 99% hetzelfde zijn: we verlangen allemaal naar liefdem, geluk, vrijheid, respect en gezondheid.
 
 
BRC01g
 
 
’Transpose’ toont de vele gezichten van trots, een emotie die verschillende mensen in jouw portretten op uiteenlopende manieren vertolken. Hoe heb je dit bij hen opgeroepen? Plan je de sessies van tevoren, of improviseer je?

Ik improviseer maar ik probeer een documentaire aanpak wel te combineren met creatieve vrijheid. Sommige van mijn modellen zullen zichzelf waarschijnlijk nauwelijks herkennen vanwege de uitdrukkingen van emotie die ik heb uitgekozen. Dat is ook prima: ik bedrijf kunst, geen journalistiek.
 
 
BRC01b
 
 
Je hebt eens gezegd dat je je ervoor interesseert om schijnbaar tegengestelde, tegenstrijdige (ideeën) bij elkaar te brengen en de grenzen daartussen te slechen. Dat heeft je op fotografisch interessante plekken gebracht. Wat heb jij ervan geleerd? Heeft het tot openbaringen geleid?
 
De grootste openbaring was voor mij dat zelfs mensen die ogenschijnlijk ver afdrijven van wat de samenleving als ‘normaal’ ziet, diep menselijke verhalen hebben die hun levenswandel verklaren. Daarom doe ik graag iets dat de meeste kunstenaars tegenwoordig vermijden: documentaire en explciete verhalen toevoegen aan mijn beelden. En deel van het publiek wirdt vereodelijk mee rgeraakt door de verhalen dan door de foto’s, en dat is prima.
 
BRC01i

 
Interview: Ivana Babic

Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale wedstrijd voor foto's over seksuele en gender diversiteit.

Taal:

  • English
  • Nederlands