IN GESPREK MET…RICHARD SANDELL

Afgelopen weekend was Richard Sandell in Nederland, de winnaar van de derde prijs in de Open categorie met de foto ‘ Andrew en Irene ‘ , uit de serie ‘ Thuis bij … ‘ . Een mooie aanleiding om het interview met hem te publiceren dat we kort geleden met hem hielden. Richard is hoogleraar Museumstudies aan de Universiteit van Leicester. Hij werkt nauw samen met musea in zowel het Verenigd Koninkrijk als internationaal.
 
Er is een zeer intrigerende sfeer in dit tafereel. Een halfnaakte man en een vrouw zitten terloops op een bank. Kunt u hun verhaal aan ons openbaren?
 
Ik ben blij dat het beeld u intrigeert omdat het ook mijn doel was om met deze serie vragen op te roepen bij de kijker.
Andrew en Irene zijn goede vrienden van me, die zo vriendelijk waren om me te helpen met dit project. Irene is Andrews bovenbuurvrouw. Ze raakten bevriend kort nadat Irene een paar jaar geleden in de flat boven hem kwam wonen. Ik wist hen over te halen samen met andere vrienden die me toestonden om hun mooie woning te gebruiken als decor om een middag lang voor me te poseren in verschillende situaties en rollen.

De serie is speciaal gemaakt voor het thema Extremely Normal dat ik een paar maanden eerder had gezien op de website van Pride Photo Award. Op dat moment studeerde ik fotografie. Ik besloot het thema te gebruiken voor mijn afstudeeropdracht. Ik heb eerlijk gezegd wel geworsteld met het thema. Aan de ene kant werd ik enthousiast over de mogelijkheid om beelden te creëren die de beperkte en beperkende manier waarop veel mensen naar LHBT’s kijken, uit te dagen. Dit is enorm belangrijk en een reden waarom de Award van belang is. Maar aan de andere kant confronteerde het thema me met moeilijke vragen: wie beslist wat ‘normaal’ is en wie, daarentegen, ‘afwijkend ‘ is? Wat is ‘normaal’ in de context van de zeer uiteenlopende LHBT gemeenschap? Misschien wel het allerbelangrijkste: wat betekent het voor die LHBT mensen die zich niet kunnen – of willen – voordoen op een manier die anderen normaal vinden?

Het resultaat was een kleine serie foto’s die bestaande ideeën over wat en wie als ‘normaal’ wordt gezien in twijfel trekken. Alle foto’s zijn in scene gezet en ik genoot ervan om situaties te scheppen en de omgeving en poses te manipuleren om mijn doel te bereiken. Elk beeld toont individuen in een elegante huiselijke omgeving die in veel opzichten maatschappelijke aanvaardbaarheid belichaamt. Maar ik wilde die eerste indruk ondermijnen door nieuwe personages, rekwisieten of andere aanwijzingen te introduceren die relaties, gedrag , of levensstijlen suggereren die mogelijk buiten de mainstream vallen, zodat het publiek wordt uitgedaagd om opnieuw te kijken.

‘Andrew en Irene ‘ is de meest dubbelzinnige van de beelden omdat we geen duidelijkheid krijgen over de aard van hun relatie. Andrews louche houding en het ondoorgrondelijke gezicht Irene laten verschillende interpretaties open. Ik heb ervan genoten om de verschillende reacties te horen: sommige mensen verzinnen zelf allerlei hilarische en waanzinnige verhalen.
 
Als academicus heeft u onderzoek gedaan naar de manier waarop LHBT mensen worden geportretteerd. Dat moet hebben geklikt met ons thema ‘ Extremely Normal’. Wat zijn de conclusies van uw onderzoek tot nu toe?
 
Mijn werk sluit zeker aan bij het werk van Pride Photo Award. Ik heb een aantal jaar onderzoek gedaan naar de manieren waarop musea, galerieën en erfgoedinstellingen diversiteit zichtbaar maken en het publiek betrekken bij discussies over gelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Deze publieke manifestaties bieden een kader voor het discours in een samenleving over diversiteit – ze hebben invloed op de manier waarop we denken en ons gedragen. Pride Photo Award is zo belangrijk omdat het seksuele en gender diversiteit prominent zichtbaar maakt en vooruitstrevende manieren van denken over LHBT’s mogelijk maakt. Natuurlijk is de manier waarop het publiek reageert niet eenduidig: sommigen zullen deze positieve beelden verwelkomen, anderen zullen ze verwerpen, maar we weten uit een reeks diepgaande studies dat het verschil maakt – het helpt om een klimaat te creëren waarbinnen discriminatie en vooroordelen kunnen worden uitgedaagd.

 
Wat zijn volgens u de belangrijkste stereotypen over LHBT’s en hoe kunnen deze worden bestreden ?
 
Tot nu toe zie ik in mijn dat musea minder medeplichtig zijn aan het versterken van de stereotypen die gangbaar zijn in andere media, zoals tv-shows en films, waar LHBT’s vaak worden afgeschilderd als lachwekkende karikaturen of krankzinnige maniakken! Maar ze doen verontrustend het zwijgen toe over deze zaken en laten alles wat te maken heeft met seksuele en gender diversiteit weg uit de verhalen die ze vertellen. In de afgelopen jaren begint te veranderen: in de afgelopen 5 jaar zijn er meer tentoonstellingen over de LHBT gemeenschap gemaakt dan in de 50 jaar daarvoor. Dit is zeer welkom, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Beurzen en evenementen die de LHBT geschiedenis en cultuur verkennen zijn meestal van tijdelijke aard, waardoor in het museum zelf niets verandert. Dat is iets dat moet worden aangepakt.
 
Wat was uw motivatie om deel te nemen aan de wedstrijd van Pride Photo Award?
 
De laatste paar jaar heb ik Pride Photo Award online gevolgd omdat er zo’n sterk verband was met mijn onderzoeksveld. Dus toen ik een idee aan het bedenken was voor het afstudeerproject van mijn cursus fotografie zag ik een kans om mee te doen en heb ik besloten om het te proberen. Natuurlijk had ik geen enkele verwachting dat ik zou winnen, gezien de kwaliteit van het werk dat had gewonnen in de afgelopen wedstrijden, dus ik was volledig uit het veld geslagen – maar dolblij – toen ik hoorde dat een van mijn foto’s was geselecteerd.
Ik kan niet wachten om de tentoonstelling te zien wanneer ik eind augustus naar Amsterdam kom – het werk van de andere winnaars is buitengewoon goed en ik ben vereerd om daar deel van uit te maken.
 
Claudia Vendrik
 

From the series 'At home with...' by Richard Sandell, United Kingdom Winner of the Third prize in the Open category 2013

From the series ‘At home with…’ by Richard Sandell, United Kingdom
Winner of the Third prize in the Open category 2013

Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale wedstrijd voor foto's over seksuele en gender diversiteit.

Taal:

  • English
  • Nederlands